INFORMACJA

   Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Twardocicach informuje, iż do oddziału przedszkolnego 3-4 latków zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci, które osiągnęły właściwy wiek tj. 2,5 lata.