Get Adobe Flash player

Galeria

Licznik odwiedzin

Dzisiaj6
Wczoraj4
Wizyt w tygodniu49
Wizyt w miesiącu87
Łącznie wizyt28860

    Twardocice są wsią, która w źródłach pisanych pojawia się w roku 1223 pod nazwą Artbrahtsdorf. Pierwszą powojenną nazwą wsi są Twardowice. Położone w zachodniej szęści Pogórza Kaczawskiego zaliczanego do Sudetów Zachodnich, nad rzeką Gajowa, liczą ok. 680 mieszkańców.
    10 marca 1946r. w Twardocicach gmina Pielgrzymka, powiat złotoryjski, została utworzona i rozpoczęła swoją działalność szkoła podstawowa. Na początku była to mała szkółka składająca się z 4 oddziałów liczących 97 uczniów. Dzieci w oddziałach umieszczane były na podstawie ich inteligencji i faktu, do jakiej klasy uczęszczały przed wojną. Początki były bardzo trudne, gdyż brakowało wielu podstawowych sprzętów, pomocy dydaktycznych oraz pedagogów. Ówczesny kierownik szkoły miał do pomocy tylko jednego nauczyciela. Z biegiem czasu zwiększyła się ilość oddziałów do 6 oraz liczba nauczycieli do 3.
W roku szkolnym 1947/48 do użytku szkolnego zostal oddany odremontowany budynek starej karczmy. Lekcje odbywały się w trzech izbach, w klasach łączonych. Dwa lata później w roku szkolnym 1949/50 zwiększono liczbę oddziałów do 7, w których uczyło się 128 uczniów. W tym roku również szkołę opuścili pierwsi absolwenci w liczbie 17, kończąc pełne siedem klas.
W latach 50-tych liczba nauczycieli wzrosła do 10. W 1959r. Inspektor Oświaty oddał do użytku szkolnego po remoncie kapitalnym drugi budynek - poniemiecką plebanię, który obecnie jest tzw. starą częścią rozbudowanej szkoły. W ten sposób powiększyła się ilość sal lekcyjnych do 7.

    1 września 1966r. Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotoryi na podstawie uchwały wydał orzeczenie organizacyjne, które stwierdza, że Szkoła Podstawowa w Twardocicach jest publiczną szkołą podstawową. Pod szkołę podlegały miejscowości Rochów i Zielonki (obecnie znajdują się one w granicach wsi Twardocice i oficjalnie ich nazwy nie są używane). W roku szkolnym 1965/66 powstała klasa przedszkolna, funkcjonowało aż 11 oddziałów, w ktorych uczyło się 255 uczniów (była to już pełna szkoła ośmioklasowa).
W latach 1979/80 Szkoła Podstawowa w Twardocicach zostala przekształcona w punkt filialny podległy Zbiorczej Szkole Gminnej w Pielgrzymce. Nauczanie odbywało się tylko w klasach I-III, natomiast starsi uczniowie dojeżdżali do Pielgrzymki. Dwa lata później nauczanie odbywało się już w klasach I-IV, a w roku szkolnym 1983/84 punkt filialny z powrotem przeksztalcono w szkołę podstawową 6-klasową.
    1 września 1988r. na wniosek ówczesnego dyrektora szkoły, Inspektor Oświaty i Wychowania w Pielgrzymce orzekł o zwiększeniu stopnia organizacyjnego i szkoła stała się pełną ośmioletnią. Uroczystość nadania jej imienia, nastąpiła 10 marca 1996r. w rocznicę 50-lecia istnienia placówki.
    Z biegiem lat zmieniały się organy, którym szkoła podlegała. Do 1991r. organem tym był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pielgrzymce. Po jego likwidacji prowadzenie szkoły przeszło na Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złotoryi, następnie Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Pielgrzymce. Od 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Pielgrzymce, a od 2002r. Szkola Podstawowa w Twardocicach podobnie jak inne szkoły w gminie stała się placówką samodzielną. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
    W związku z reformą oświaty w 1999r. i wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zmienił się także ustrój szkoły. Zostały zlikwidowane dwie klasy VII i VIII, a szkoła podstawowa stał się szkołą sześcioletnią.
    Od 1 lutego 2010r. uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka w szkole funkcjonuje Gminne Przedszkole. Zostało ono utworzone ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Z pozyskanych funduszy zaadaptowano pomieszczenia szkoły podstawowej na jednooddziałowe przedszkole, które może pomieścić 25 dzieci.
    Na podstawie uchwały Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 24 czerwca 2010r. nasza placówka od 1 września 2010r. przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardocicach. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Twardocicach oraz Gminne Przedszkolne w Twardocicach.

    Trzy lata później decyzją Rady Gminy Pielgrzymka nasza szkoła od 1 września 2013 roku została przekształcona na placówkę do której uczęszczają uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w trzech oddziałach.

        W roku szkolnym 2014/2015 powstał drugi oddział przedszkolny z funduszy unijnych "Radosne Przedszkolaki" do którego uczęszczało 15 dzieci. Jednak w roku szkolnym 2015/2016 został przekształcony w drugi oddział Przedszkola Gminnego w Twardocicach.

       Od 1 września 2017r. Zespół Szkolno - Przedszkolny został przekształcony w dwie odrębne placówki oświatowe - Filia Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Pielgrzymce oraz Gminne Przedszkole w Twardocicach.

W roku przedszkolnym 2018/2019 w Gminnym Przedszkolu zostały otwarte trzy oddziały przedszkolne : oddział 3-latków, 4-latków i 5-6 latków.

Logowanie