mgr Beata Kuba - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Twardocicach

Kadra pedagogiczna przedszkola:

mgr JOANNA WĄTROBA                 - wychowanie przedszkolne (gr. III)

mgr BEATA KUBA                           - wychowanie przedszkolne (gr. III)

mgr NATALIA CHRABĄSZCZ            - wychowanie przedszkolne (gr. II)

mgr MONIKA ŚWITALSKA                - wychowanie przedszkolne(gr. II)

mgr JOANNA BERNASIEWICZ           - wychowanie przedszkolne(gr. I)

mgr PAULINA KOWALCZYK              - wychowanie przedszkolne (gr. I)